Senior Vice-President
Nepal World Hindu Federation

Thoughts on Dharma,Sanskriti & Sprituality :

Unity lies in the action not in the blood.So, a human with humanity is the true creation of the creator. - Vijay Prakash Nishad

जातिवाद मुर्दाबाद हिन्दु एकता जिन्दाबाद

NEPAL WORLD HINDU FEDERATION

It is necessary in this age of conflict to think of and organise the Hindu world to save its culture,traditions and importance of the community.The "World Hindu Federation" is working to unite hindus living all over the world.

जोले गर्छन् हिन्दु हितको बात, उसैले गर्छ वार्ड देखी केन्द्रसम्म राज, यो पाली बनाउ नेपालमा हिन्दु सरकार...

आउनुहोस् सँगै जोडिनुहोस्, हिन्दू एउता बलियो बनावाउँ.... जय श्री राम।।।

साथ दिनुहोस्, सनातन हिन्दु राष्ट्र बनाउनको लागि.......

Countries Visited

Interviews

Interview with exclusive Nepal

Let us connect on